39520-001 Datasheet by Molex

View All Related Products | Download PDF Datasheet
1o 9 a v: E: ’El \FL ATKNE: ’L VATEMAL: ‘1‘ ifR’EW: STEEL. r :CvER: N’LCW 65 ’3»! Sb? TERWNAL' DHCSDHOR BRURZE. AGE Aw: BRASS .Jf’. \lV'LSV 55 (PA 561 Z. PHI) “LT b‘EL‘F‘L’AT‘UV. FSrfiEUC‘ i. chE RLNLTE , 17M 1.. MLE “CTN" LEI\ 'TH: f” TKTTKME vH' j\ OT m .ASS LLJM’LHKT MY EXEVH’HUW‘ ALL [ITHENL ARE } 6. NL‘BER 3F JRCJ‘T 329N015 #T’MLABLE = 2 THFTJJEH 24. 7 T’BLV E RCHS COF’DLT—WT 3V EXEMPT‘OA. CQVF‘QV‘EV ‘3 VARKEJ MTH LV ASTER‘SK (28 APE PUHS T T T \ \ ‘ \ T T M T T T T T ‘ T ‘ T ‘ T T Y Y Y T T T \ \ | “ ‘ ‘ ‘ \ \ \ ‘ \ 1 T 1 1 /“\ L2 :2/ 73 TOLERANCE; 37 ) 71 * W TOL \\CH “ can ”115 4.70 SECT‘ON 2—2 21.75 g“ , ’EVEH’AL TULEMME: "“EWWTVLE “LE THVD WE WEE; iNLEs: cpgmmEnT MM/TN 4:1 «STETTTLNLE NH mm W mg : 1 mm: - 5.00MM, EURO PLUG : 1 mm RTGHT ANGLE : 1 mm A p . , aw i ”:23?ng mgjx MOLEX INCORPORATED L / N TATERTAL \C [:0 MENT \: ‘THEET V0. DRAFT WHERE LPPLTT'J‘LE SEE CHART SD-39520-001 ’ 3F T H] HIV ’L‘LkT. MUI‘J REMAW T'HTH‘N D‘NENS‘UNS 5‘15 THTS DRAWTNG [ONTAINS INFORMATTON THAT Ts PROPRTETARV Tn HOLEX B \NmRFORA'IED AND anuLD Not as USED WITHOUT WRTTTEN PERMISSTON 5 A T 3 ‘ z I
To 9 a 7 6 5 4 3 z I Mam-Immm . F WW, ”MW, WWW, WWW, a. . M a 2 WW W “W W W mm W W MW: W Wm m s 4 W WW mm. W WW mm W Wm mm W WW WM m T, i 5 WW mm mm W WM mm W mm mm W W mm 25 m m ., WW WW WW NW NW W WM WW WW WW an 25 5 WW. mm WW W WW WW W mm mm W WM WW m 12 «I‘umm, w‘wmw (I‘mxmy «mm, «mm (mm, «mm, W mu (I‘mvr, «WM» (MW (mm W my u AMWDL wawmu Jawmu mum wagm’au Jauuwu mum wazwu mzwu mum“ mum Juazmm a: m M} 7 u mmm/ xwwm aammm swam mmm 3657mm ’wmw/w wmm 3:; m4 dew/Wm ,wnw 3:; mm 7/! 775's m 15 .Bn‘LmHa Human 952m“ mum mam uszmna .Wm. Nauws MW, WWW muw mm, /, mu m u Mum mum Jeanne mum mm” Jawxmb magma wazww mama Namzam mum mama m m 7: mm a mamw Tana/mu anwmw «wow Tana/mu warm «mam Wm wwm «mm mnanmw mmm m me x» m D TE wmm wvumm x-Ivux'm mum Wm x-Ivmrm mmm Tumem xaww'm WM, mm, mm, «H W m H.“ 1! Luzzmms wawmw mum mum mum mums :Auzms wazww Luazww mummy: wazuaaw 39mm 1/: m) 2n magnum. 1%:me 'Jazumu wazuuam wamm ~13:me wazuawm wazwm mm mama 'Tazuaflu mwm m u: 21 «mm Wme (I‘mxrm «mm ,, «mm (Immrw «MW mu m WW “WM (nuwm (I‘mwm Tm “a um um n7 5mm? Kev/mm 714mm??? mam WW7 714mm» Ems/m 3957/1507 :14 My» dew/v55); 79570557? :14 I161» H!) mm m MM 7 23 «Wm WM“ mum Wu w Wm,“ au‘wmrm WWW mmm w w, . as) aw, mmm m Aws m Am 26 «mm w‘wmu mm. «mm ,, «mm (Immru «mmm mmm «Wm (mm. «mm m) Am w, Am \ T T 2 3T222324 242322'T3 2 T -.T , WT . / . 7 * CHARACTER i i 7 i i CHARACTER i i i i i HETGHT HETSHT T T 3 10A TMPRTNTTNG 1‘TA TMPRINTTNG C A u EVER“ NMENSTOHVVLE smg ugmuws THTRD W :LE Ur m mLEs: MM/TN TNCH «ROTH Tm 7 a T 5!?wa av ms ._> E :MES: : RNHAUS 5.00MM‘ EURO PLUG TZLERmrE-K g E LATE» 1 : om RTGHT ANGLE TEL TNK H TEJL o E2 if»? E 7 i ww/EE Ev A in?! ' Am) a T; “Am: 1MP +: ,3 _ :ATTWT {:zj MOLEX INEORPORATED 1:1 «(I 1 (:15 ‘2 f? ‘ ' msm V3 ; mm ~40 way u. 11w: my; E F AFT TbTTETR‘EEmF‘HrARLE SEE CHART SD739520700T 7 n; 7 u ' ~ ‘ u " \ J ‘ \/ "ZE THIS DRAWING (ONTATNS TNFDRMATTON THAT TS PROFRTETARY To MULEX J at V L ‘1 % "‘TH‘N ”‘MET‘K‘UM R INmRPuRATED AND SHOULD NOT BE HSED WTTHOUT WRTTTEN PERMISSION Tu W}, a v. a 7mm; 9 a 7 T a 5 T A T 3 T 2 T

Products related to this Datasheet

TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 13.66213
TERM BLOCK PLUG 17POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 14.46843
TERM BLOCK PLUG 18POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 15.3419
TERM BLOCK PLUG 19POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 16.21539
TERM BLOCK PLUG 20POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 15.39467
TERM BLOCK PLUG 21POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 16.14317
TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 16.89161
TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 17.61994
TERM BLOCK PLUG 24POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 18.30772
TERM BLOCK PLUG 2POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 1.22894
TERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 2.01139
TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 2.51756
TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 3.64131
TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 4.70336
TERM BLOCK PLUG 7POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 5.11806
TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 5.86656
TERM BLOCK PLUG 9POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 6.59483
TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 7.54271
TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 8.297
TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 9.07219
TERM BLOCK PLUG 13POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 9.82646
TERM BLOCK PLUG 14POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 9.85104
TERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 10.5533
TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 14.87162
TERM BLOCK PLUG 17POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 15.78986
TERM BLOCK PLUG 18POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 16.75292
TERM BLOCK PLUG 19POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 15.98133
TERM BLOCK PLUG 20POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 16.81072
TERM BLOCK PLUG 21POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 17.66039
TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5MM
Available Quantity: 0
Unit Price: 18.48972